Lier Asyl | Stemning | Bilder

Tidlig på 1900-tallet tok myndighetene et betydelig
grep for å bedre vilkårene for det psykiske
helevernet i Norge. I tillegg til nye behandlingsmetoder,
så man nå også behovet for gi de
mange pasienter i privat pleie en profesjonell
behandling i institusjon. Nyordningen krevde en
storstilt utbygging. Sykehusene på Blakstad og
Dikemark ble åpnet i hhv. 1904 og 1905, mens
Reitgjerdet sto ferdig i 1923.


Begrepet asyl har lang tradisjon som betegnelse
på et oppholdssted innrettet til å imøtekomme
sosiale eller helsemessige behov, og betyr
egentlig et «fristed».

Ved byggingen av sykehuset ble det lagt stor vekt
på at omgivelsene skulle være attraktive for
pasientene

Driften av sykehuset er gradvis blitt redusert
gjennom de siste 40 år. I 1960-årene hadde
sykehuset ca. 700 pasienter, mens tallet i 1989
var redusert til 130. Samtidig har nye bygninger
kommet til og avløst eldre. Resultatet er at flere
bygg har stått tomme og ubrukte gjennom de
siste 20-30 år.