Man må ikke

«Man må ikke spørre om meningen med livet, man må gi det mening.»
Håkon Bleken