Lier | Asyl | Lobotomi |

Lobotomi, også omtalt som leukotomi, er en betegnelse for et nevrokirurgisk inngrep i hjernen. Formålet var å påvirke den menneskelige psyke ved å ødelegge forbindelsen mellom pannelappen og resten av hjernen. Det ble forventet at pasientene skulle bli mindre utagerende, oppleve mindre angst, og dermed fungere bedre sosialt. Inngrepet ble foretatt på pasienter med alvorlige psykiske lidelser, i hovedsak pasienter med schizofrenidiagnose.

Lobotomi ble introdusert av professor i nevrologi Egas Moniz (f. 1874) fra Portugal. Operative inngrep ble påbegynt i november 1935, først med injeksjon av alkohol i hjernens pannelapper, deretter med skjæreinstrumenter.

Kilde: Arkivverket Riksarkivet