Lier Asyl | Stemning | Bilder

Tidlig på 1900-tallet tok myndighetene et betydeliggrep for å bedre vilkårene for det psykiskehelevernet i Norge. I tillegg til nye behandlingsmetoder,så man nå også behovet for gi demange pasienter i privat pleie en profesjonellbehandling i institusjon. Nyordningen krevde enstorstilt utbygging. Sykehusene på Blakstad ogDikemark ble...

Selv Portrett

..Og Charlotte i åkeren (føttene er mine ;)). I dag har jeg, Charlotte, Bente og Ingrid lekt oss med kameraene og hatt det kjempemoro.Det var skikkelig morsomt å prøve seg på hjemmesnekra ;) studio uten alt lyset som egentlig trengs ( haha) men mest moro...